Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Rövidebb írások - 2012

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79


rövidebb írások, előadások - 2012

 

FENNTARTHATÓ VÁROS: KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉS
"Környezettudatos építés A-tól Z-ig". Az Építész Továbbképző és a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete szervezésében tartott tanfolyam előadása. FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, 2012. január 12. 45 dia*

EU TRANSPORT POLICY AND THE ENLARGEMENT PROCESS
'Turkey and EU Enlargement: Prospects and Policies.
Public Workshop - Central European University Center for EU Enlargement Studies (CENS) and Sabanci University Istanbul Policy Center (IPC), Budapest, 12-13 January 2012 33 slides*

2011: HOL VOLT...
A Budapest Kör évnyitó programja: beszámoló az elmúlt évről. Budapest, 2012. január 23. 16 dia*

DIPLOMA-DOLGOZAT BÍRÁLAT V. A. M. „A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS DILEMMÁI AZ EURÓPAI UNIÓBAN” CÍMŰ DOLGOZATÁRÓL. Diploma-dolgozat bírálat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan Tanszék Regionális és környezeti gazdaságtan szakirány (MA) részére. 2012. január 25. 4 p

A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS HÁLÓZATI KÉRDÉSEI
Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Hálózattervezési mesteriskola előadása. Balatonföldvár, 2012. január 31. 98 dia*

A VASÚTI PÁLYAUDVAROK MEGVÁLTOZÓ SZEREPE
Urban Lab -- Városkommunikáció előadása. Design Terminal, Budapest, 2012. január 31. 45 dia*

A KÖRNYEZET EGYES GLOBÁLIS KÉRDÉSEI + A KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK Proszeminárium előadás, Zsigmond Király Főiskola 2012. február 27. 58 dia

A FENNTARHATÓSÁG TÉRBELI SZEMPONTJAI A KÖZLEKEDÉSBEN  Az „Ipari ökológia” c. tantárgy meghívott előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézetében. 2012. április 4. 90 dia

ROLE OF TRANSPORT NETWORKS IN SUPPORTING THE SPATIAL DIMENSION OF SUSTAINABILITY Presentation for the Final SoNorA Think Tank Conference titled “Current research topics and future cooperation” in Venezia, 19th of April 2012,  30 dia

HAZAI KÖZLEKEDÉSÜNK: (KÖZÉP-) EURÓPAI ÖSSZEFÜGGÉSEK, KOMMENTÁROK AZ ELMÚLT ÉVBEN TÖRTÉNTEKRŐL Előadás a „Közlekedésfejlesztés Magyarországon – aktualitások” címmel tartott konferencia „A közlekedés helye, szerepe, feladata – a kapcsolódó ágazatok elvárásai” elnevezésű blokkjában. A konferenciát a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata szervezte. Balatonföldvár, 2012. május 15-17. 32 dia

SZAKDOLGOZAT ÉRTÉKELÉS P. Á. RENEWABLE ENERGIES, AS ALTERNATIVES TO NUCLEAR ENERGY IN HUNGARY " CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁRÓL. Szakdolgozat bírálat az International Business School International Business Relations szak (BA) részére. 2012. május 16. 3 p

SZAKMÁNK DOLGAIRÓL MOST MÁSOKKAL ÉS MÁSKÉPP Szakmai szalon programjának moderálása a Makadám Klubban. 2012. június 6.

KLÍMAVÁLTOZÁS, KÖZLEKEDÉS, VÁROS, EURÓPAI UNIÓ, VISEGRÁDIAK Energia-hatékony városi közlekedés: együttműködési lehetőségek keresése  (sustrans)     ‘Együttműködés a fenntartható közlekedésért a visegrádi régióban’ Az International Visegrad Fund és a CEE Trust támogatásával, Energiaklub, Budapest, 2012. június 13. 26 dia*

A FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉS NÉHÁNY KULCSKÉRDÉSE. Energia-hatékony városi közlekedés: együttműködési lehetőségek keresése  (sustrans) ‘Együttműködés a fenntartható közlekedésért a visegrádi régióban’ Az International Visegrad Fund és a CEE Trust támogatásával, Energiaklub, Budapest, 2012. június 13. 36 dia* 

SZAKDOLGOZAT ÉRTÉKELÉS H. M. „A VÁROS TERJESZKEDÉSE A VASÚT TERÜLETEIN– TÚLÉLÉS ÉS INTEGRÁCIÓ" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁRÓL. Szakdolgozat bírálat a BME Urbanisztika tanszék Urbanista szakirányú továbbképzési szak részére. 2012. június 18. 2 p

EGYÉNI MOBILITÁS, MINT EMBERI JOG? MEGJEGYZÉSEK A CÍMHEZ, A CÍMVÁLASZTÁSHOZ, EGY IDÉZETHEZ ÉS A MOBILITÁSHOZ címmel előadás az 5. Ökopolitikai Nyári Egyetem 'Egyéni mobilitás mint emberi jog?' elnevezésű szekciójában. Bodajk, 2012. augusztus 3. 26 dia*

A MODERN / POSZTMODERN KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Előadás a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék keretében működő Közlekedés és Logisztika Szakkollégium (KOLOSZ) rendezvényén, Győr, 2012. szeptember 25. 71 dia*

A DUNA-MOZGALMAKTÓL A DUNA STRATÉGIÁIG . Előadás a Duna Charta „Vizet a Dunába – ne gátakat!” címmel rendezett konferenciáján, MTA Felolvasóterem. 2012. október 26. 21 dia*

ROLE OF THE NETWORKS IN A COHESIVE, COMPETITIVEAND SUSTAINABLE EUROPE Előadás a Confrontations Europe „Entretiens Economiques Européens” konferenciáján. Bologna, 2012. október 30-31. 37 dia *

ÁRAMLÁSI TEREK HARMONIKUS VÁROSI TEVÉKENYSÉGI TEREKBE ILLESZTÉSE Előadás a Közlekedéstudományi Egyesület és az European Platform of Transport Sciences (EPTS) szervezésében "A városi és városközi közlekedés új útjain" címmel rendezett nemzetközi konferencián a Radisson Hotelben, Budapesten. 2012. november 8-9. 55 dia*

A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK TÉRSÉGI SZEREPÉRŐL Előadás a „Közlekedés – mozgásban a területi kutatások” című konferencián. ELTE Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék, Budapest, 2012. november 10. 40 (54) dia*

 

 

 

A *- gal jelölt írások vázlatos formában, vagy előadási vetítésre készültek.


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.