Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Rövidebb írások - 2008

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79


rövidebb írások, előadások - 2008

 

A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRÁRÓL ÁLTALÁBAN
Az "Infrastruktúra" c. tantárgy meghívott  előadása a Buda-pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a regionális gazdaságtan és település-fejlesztés szakirány hallgatói számára. 2008. február 13. 39 dia*

SZAKMAI VÉLEMÉNY A MAGYAR LOGISZTIKAI STRATÉGIA (MLS) TERVEZETÉRŐL.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vitára bocsátott tervezetének a véleményezése. Budapest, 2008. február 15. 12 p

ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ORSZÁG MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉS GAZDASÁGÁNAK FEJLETTSÉGE KÖZÖTT
Az "Infrastruktúra" c. tantárgy meghívott  előadása a Buda-pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a regionális gazdaságtan és település-fejlesztés szakirány hallgatói számára. 2008. február 20. 69 dia*

ZÁHONY TÉRSÉGE, SZÉLESEBB HÁLÓZATI KITEKINTÉS-SEL. Előadás a Magyar Logisztikai Egyesület 'Orosz-ukrán-magyar kereskedelmi kapcsolatok' címmel rendezett XIV. Logisztikai Fórumán. 2008. február 22. 29 dia*

RÖVID BESZÁMOLÓ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁGBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL.
Beszámoló az első évről a Környezet- és Természetvédők Országos Találkozója számára. 2008. február 28. 3 p

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZEMPONTJAI A KÖZLEKEDÉSBEN - I. ORSZÁGOS HÁLÓZATOK
Előadás az "Infrastruktúra-tervezés" c. tantárgy keretében az ELTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Regionális Földrajz Tanszék meghívására. 2008. március 6. 49 dia*

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZEMPONTJAI A KÖZLEKEDÉSBEN - II. VÁROSI HÁLÓZATOK
Előadás az "Infrastruktúra-tervezés" c. tantárgy keretében az ELTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Regionális Földrajz Tanszék meghívására. 2008. március 13. 54 dia*

DOKTORI ÉRTEKEZÉS BÍRÁLATA: T. Á. "A KÖZLEKEDÉSI ÁRKÉPZÉSI/DÍJKÉPZÉSI RENDSZEREK..." CÍMŰ ÉRTEKEZÉSÉRŐL.
PhD értekezés bírálata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedési Kara részére. 2008. március 16. 9p

KOREN ÉS KORA.
Előadás a Széchenyi István Egyetem Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszéke által "Közlekedési Infrastruktúra: változások és kihívások a XXI. században" címmel rendezett nemzetközi tudományos ülésen. 2008. március 26. 20
dia*

VÁROSI KÖZTERÜLETEKRŐL, KÖZJAVAKRÓL, KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL.
Előadás a BME Urbanisztika Tanszéken főépítészeknek szóló szakmérnöki kurzus keretében. 2008. március 27. 20
dia*

A KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN.
Előadás a Heller Farkas Főiskolán. 2008. március 27. 24 dia*

AZ UNIÓS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA FŐBB ELEMEI.
Előadás a Heller Farkas Főiskolán. 2008. március 27. 70 dia*

FIZIKAI ERŐFORRÁSOK: NYERSANYAG, ENERGIA, KÖRNYEZET.
Alpont a GKM megbízására készülő kézikönyv "Magyarország a világgazdaságban" fejezete számára. 2008. március 30. 3 p

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GLOBALISATION, GOVERNANCE.
Előadás a "Globalisation and sustainable development" címmel szervezett EADI ExCo nemzetközi konferencián. Budapest, Zsigmond Király Főiskola. 2008. április 3. 31 dia*

A FŐVÁROS KÖRNYÉKE KÖZLEKEDÉSI PROBLÉMÁI KAPCSÁN AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL.
Előadás a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága által a Köztársasági Elnök látogatása alkalmából Esztergomban szervezett Civil Fórumon. 2008. április 7. 19
dia*

LOGISZTIKA -- TRENDEK ÉS MÍTOSZOK.
Előadás a Logisztikai Évkönyv 2007/2008 megjelenése alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián. 2008. április 7. 23 dia*

TRANSPORT -- MITIGATION AND ADAPTATION
Előadás a "Climate Change 2007 Implications for Hungary" cimű kétnapos nemzetközi konferencián, amelyet az elmúlt év végén elkészült IPCC Fourth Assessment Report (AR4) ismertetésére rendeztek (IPCC Outreach Event). Central European University, Budapest, 2008. április 11. 22 dia*

A FENNTARTHATÓ FEJLÓDÉS SZEMPONTJAI A KÖZLEKEDÉSBEN: TÉRSÉGI HÁLÓZATOK.
A Városépítés-városgazdálkodás c. szakmérnöki kurzus meghívott előadása a BME Urbanisztikai Intézetében. 2008. április 28. 49
dia*

TEN, PEC, TINA HÁLÓZATOK -- ÉS A CETC.
Előadás a Central European Transport Corridor (CETC) Nemzeti Támogató Csoport megalakítása kapcsán rendezett nemzetközi megbeszélésen. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Szombathely, 2008. május 9. 28 dia*

RÖVID MEGJEGYZÉS AZ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ANYAGAIVAL KAPCSOLATBAN.
A GKM tervezetének véleményezése. 2008. május 12. 2 p

A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI IRÁNYOK ÉRTÉKELÉSE, HATÁSA AZ ORSZÁG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉRE.
Előadás a Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Útügyi Társaság közreműködésével a Közlekedési Koordinációs Központ szervezésében "A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon" címmel Balatonföldváron rendezett háromnapos konferencián. 2008. május 13-15. 34 dia*

BELVÍZI KÖZLEKEDÉS A DUNÁN ÉS EURÓPÁBAN
Előadás a MEH-V 5/2007 sz. "Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében" c. projekt (vezeti Glatz Ferenc) "A Duna és a térségi versenyképesség" témablokkjában tartott műhelykonferencián. 2008. május 19. 10 dia* ill. az előadás szerkesztett szövege 2008. július 24. 10 p.

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT B. B. "KÖZLEKEDÉSI BERUHÁZÁSOK HATÉKONYSÁGI MUTATÓI" CÍMŰ DIPLOMATERVÉRŐL.
Diplomaterv bírálat a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Kommunikáció Tanszék részére. 2008. június 13. 4 p

opponensi vélemény ludvig zsuzsa „az európai unió és a fák-országok közötti ’energia-dialógusok’ – fókuszban a szénhidrogén-szállítások” c. dolgozatának vitára szánt munkaváltozatáról.
Opponensi vélemény a MEH–MTA megállapodás keretében folyó FÁK-kutatás megadott című tanulmányáról. 2008. június 23. 3 p

VÉLEMÉNY BUDAPEST TEHERFORGALMI STRATÉGIÁJÁRÓL.
Megjegyzések a Parking Kft. által júniusban egyeztetésre bocsátott fővárosi dokumentum tervezethez. 2008. július 15. 7 p

INNOVÁCIÓK A KÖZLEKEDÉSBEN: KÜLFÖLDI PÉLDÁK, HAZAI TANULSÁGOK.
Előadás az "Innováció és fenntartható felszíni közlekedés (IFFK)" című konferencián. Budapesti Műszaki Főiskola, 2008. szeptember 4. 14 dia [szöveg:
http://kitt.bmf.hu/mmaws/2008/eloadasok/4-szekcio/fleischer-tamas.pdf   előadás: http://kitt.bmf.hu/mmaws/2008/eloadasok/4-szekcio/fleischer-tamas.ppt ]

ENEF REVIEW OF ARTICLE.
Peer review for the Journal of Energy Efficiency.
2008. augusztus 21. 2
p

A VÁROSI KÖZTÉRRŐL, A VÁROSI KÖZLEKEDÉSRŐL.
Az "Urbanizációs problémák
közlekedés" c. tantárgy első  előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. szeptember 11. 45 dia*

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL.
Az "Urbanizációs problémák
közlekedés" c. tantárgy második előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. szeptember 18. 44 dia*

A FENNTARTHATÓSÁG TÉRBELI DIMENZIÓJA + A HÁLÓZATOKRÓL.
Az "Urbanizációs problémák
közlekedés" c. tantárgy harmadik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. szeptember 25. 63 dia*

S-BAHN MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VÉLEMÉNYEZÉSE.
Kiegészítő megjegyzések a MKK véleményéhez a BKSZ által egyeztetésre bocsátott fővárosi dokumentumról. 2008. szeptember 26. 2 p

AZ ANDRÁSSY ÚT ÉS A REPREZENTATÍV SUGÁRUTAK. Az Az "Urbanizációs problémák közlekedés" c. tantárgy negyedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. október 2. 60 dia*

A BELVÍZI HAJÓZÁSRÓL ÉS A VASÚTRÓL.  Az "Urbanizációs problémák közlekedés" c. tantárgy ötödik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökoló-giai szakirány hallgatói számára. 2008. október 8. 75 dia*

THE BUDA SIDE LOWER EMBANKMENT CASE, BUDAPEST.  Előadás a Visegrádi Négyek mérnöki kamarái-nak és szövetségeinek éves találkozóján a Magyar Mérnöki Kamara által "A város és folyója" címmel szervezett nem-zetközi konferencián. Szeged, 2008. október 9. 22 dia*

MAGYARORSZÁG ÉS KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATA A KÖZÉP-EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRBEN.  Előadás a Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központ, a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata, a Hét Határ Önkormányzati Szövetség és az Ister-Granum Eurorégió által szervezett "Hiányzó kapcsolatok" című konferencián. Esztergom, 2008. október 14-16. 24 dia*
http://eco.istergranum.hu/resource.aspx?ResourceID=fleischer_hianyzo_kapcs

BELVÍZI KÖZLEKEDÉS A DUNÁN ÉS EURÓPÁBAN
Előadás a Duna Charta és az MTA Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Szakosztálya rendezésében "Legyen Duna-törvény" címmel tartott konferencián 2008. október 29. 24 dia*

A BELSŐ ERZSÉBETVÁROS ÉS A MADÁCH SÉTÁNY.  Az "Urbanizációs problémák közlekedés" c. tantárgy hatodik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökoló-giai szakirány hallgatói számára. 2008. november 6. 40 dia*

ÚJ KIHÍVÁSOK – ÁTRENDEZŐDŐ PRIORITÁSOK.  Előadás a Magyar Logisztikai Egyesület "Mit hoz a jövő? Gazdasági, marketing és logisztikai trendek" címmel rendezett klubnapján. 2008. november 12. 29 dia*

AZ INFRASTRUKTÚRÁRÓL: FOGALMAK, KÖZÖS JEGYEK.  Az "Urbanizációs problémák közlekedés" c. tantárgy hetedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. november 13. 39 dia*

THE BUDA SIDE LOWER EMBANKMENT CASE, BUDAPEST.  Panel prezentáció a „Le paysage urbain historique et sa gestion” címmel a l'Observatoire Urbain de Budapest által szervezett nemzetközi kollokviumon. Budapest, 2008. november 23-25.  25 dia*

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA.  Az "Urbanizációs problémák közlekedés" c. tantárgy kilencedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. november 27. 61 dia*

MOBILITY AND ACCESSIBILITY IN CITIES.  Előadás az unió francia elnöksége által Montpellier-ben szervezett CITES Forum "Mobility and accessibility" szekciójában. 2008. december 2. 42 dia*

ABOUT THE ROLE OF THE INTER_REGIONAL TRANSPORT CORRIDORS.  Előadás a Central European Transport Corridor (CETS) Régióközi Végrehajtó Bizottságának 15. találkozóján, Szencen (Senec), Szlovákiában. 2008. december 4. 33 dia*

CSŐVÉGI MEGOLDATLANSÁGOK A BUDAI ALSÓ RAKPART KAPCSÁN.  Az "Urbanizációs problémák közlekedés" c. tantárgy tizedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. december 9. 36 dia*

ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS LOGISZTIKA - TRENDEK ÉS MÍTOSZOK  Az "Urbanizációs problémák közlekedés" c. tantárgy tizenegyedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. december 11. 37 dia*

FENNTARTHATÓSÁG ÉS ÖSSZEFOGLALÓ.  Az "Urbanizációs problémák közlekedés" c. tantárgy tizenkettedik előadása az ELTE Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete Településtudományi és humánökológiai szakirány hallgatói számára. 2008. december 11. 16 dia*

 

A *- gal jelölt írások vázlatos formában, vagy előadási vetítésre készültek.


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.