Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

 

 

 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

tanulmányok 1980-89

publikációk 1970-79

 


Fleischer Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének volt a kutatója. Kutatási területe az infrastruktúra hálózatok és a környezetvédelem egyes kérdései, ezen belül kiemelten foglalkozik a környezetbarát közlekedés témakörével.

"Az épített környezet humánökológiája (közlekedés, város, társadalom)" címmel 1996-tól 2022-ig oktatott megbízott előadóként az ELTE Társadalomtudományi Karán működő "[Településtudomány és] humánökológia" szakirány keretében. Ugyancsak önálló kurzust vezetett 2003-től "Közlekedéspolitika és az uniós csatlakozás" címmel a Berzsenyi Dániel Főiskola Európai Tanulmányok Egyetemi Szakán, Szombathelyen, valamint a Szolnoki Főiskola posztgraduális képzése keretében.

Korábban a Környezetgazdálkodási Intézetnek volt munkatársa (VGI, majd KGI, 1988-89), regionális tervezőként dolgozott a Városépítési Tudományos és Tervező Intézetben (VÁTI, 1978-1987), illetve kutatóként a mai Közlekedéstudományi Intézet elődjénél, akkori nevén a Közúti Közlekedési Tudományos Kutatóintézetnél (Kötuki, 1971-1978)

Közlekedésépítő mérnöki oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerezte 1971-ben, gazdasági mérnöki oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán 1976-ban. 1985-ben elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakközgazdász szakát. A közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot 1995-ben szerezte meg.

*

Alább táblázatos formában áttekinthetők és részben olvashatók az egyes években írott tanulmányok, rövidebb írások, illetve publikációk.

Ugyanezek a lapok felkereshetők a baloldali sávból is. Jobboldalt pedig közvetlenül is elérhető néhány kiválasztott "kedvenc" cikk.

A publikációs lista egyben látható itt: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000317

Ha valakinek az Adobe Acrobat formátum olvasása problémát jelent, az ingyenes programot letöltheti a jobb oszlop alján.

 

Részletes bibliográfia esetenként teljes szövegű hozzáféréssel

TANUL-MÁNYOK

PUBLIKÁCIÓK

RÖVID ANYAGOK,
VÉLEMÉNYEK, KRITIKÁK

BUÉK

2024

2024

2024

2024

2023

2023

2023

2023

2022

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

 

 

1995-98

 

 

 

1990-94

 

 

1980-89

1980-89

1980-89

 

 

1970-79

 

 

 

 

1961

 

Elérhetőség: fleischer.tamas@gmail.com

 


 

Egy év - egy írás

2023 A zöld mobilitás társadalmi alkalmazkodási kérdései-összefoglaló

2022 Megjegyzések az 'Útmutató a fenntartható városi mobilitási terv kidolgozása és végrehajtása' (SUMP 2.0) dokumentumhoz

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A közlekedést leginkább a forgalom akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1987 Kistelepülések térben és időben

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

             

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.