Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Publikációk - 1990-1994

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79

 


publikációk - 1990-1994

 

1990

[33] Fleischer Tamás (1990) Az infrastruktúráról, rendszerszemléletben. Közgazdasági Szemle 1990. 2.szám.

[34] Fleischer Tamás (1990) Infrastruktúra: helyzetek, nézetek, szemléletmódok. Közlekedéstudományi Szemle 1990. 5.szám. [English translation]

[35] Fleischer Tamás (1990) The BLUE Danube. The short story of the Danube Dam and an interview with F. T. about the prospects of the environmentalist movements. East European Reporter Vol.4 No.2 Spring/Summer 1990 London

[36] Fleischer Tamás (1990) Atom + hulladék: dicsérni jöttünk, vagy temetni? Beszélő 1990. 21. szám (június 2.)
http://beszelo.c3.hu/cikkek/atom-hulladek-dicserni-jottunk-vagy-temetni [A szöveg]

[37] Fleischer Tamás (1990) Energiaigényességi pályák: Nemzetközi összehasonlítás. Energiagazdálkodás 1990. 6.szám. [English translation]

[38] Fleischer Tamás (1990) Kik ijesztgetik a kormányt? [Vita energiaellátásunk helyzetéről, jövőjéről (7)] Magyar Nemzet 1990 július 27.

[26/A]A Hungarospirál (grafika) Beszélő Budapest 3. A Beszélő melléklete 1990. 37. szám (szeptember 22)

[39] Fleischer Tamás (1990) Környezetdiplomácia: károk és költségek. ÖKO 1990. 1.szám (október)

[40] Csáki - Ehrlich - Fleischer (1990) Európa házában vagy pincéjében? Figyelő p.6. 42/1990 (okt. 18)

[41] Fleischer Tamás (1990) Dimenzióváltás a területgazdálkodásban. Településfejlesztés 10. évf. 2. szám (okt.)

[42] Fleischer Tamás (1990) Néhány meggondolás a környezetállapot-értékelés alapjairól. Környezet és fejlődés 1990. 9.szám.

[43] Fleischer Tamás (1990) Energiarendszerek: gazdaság, környezet, társadalom - Energiagondok magyar szemmel. Tudomány (a Scientific American magyar kiadása) VI. évf (1990) 11. szám. [Kézirat szöveg] [English translation]

[44] Fleischer Tamás (1990) Közlekedéspolitika 1992: európai tervek - hazai remények. Közlekedéstudományi Szemle 1990. 11.szám.

1991

[45] Fleischer Tamás (1991) Hazai, környezeti vonatkozású költség-haszon számítások áttekintése. Környezet és fejlődés 1991. 2. szám.

[46] Fleischer T.,- Pomázi I.,- Tombácz E. (1991) Van-e orvosság a környezeti válságra a volt szocialista országokban? Környezet és fejlődés 1991. 3. szám.

[46/A] Fleischer T.,- Pomázi I.,- Tombácz E. (1991) Is there any remedy for the environmental crisis in the former socialist countries? pp. 16-19. Review on the Environment, Nature Conservation, Building and Regional Policy in Hungary Ministry for Environment and Regional Policy, Republic of Hungary, Budapest

[47] Fleischer Tamás (1991) Atomüzlet - bombaüzlet? Népszabadság 1991. júl. 17. [A szöveg]

[48] Fleischer Tamás (1991) A lakosság kifejezetten útban van. Vita a Madách sétányról. Megjegyzések Erzsébetváros önkormányzata számára Erzsébetváros 1991. szeptember [A kézirat]

[49] Fleischer Tamás (1991) A budapesti környezeti programról. Beszélő 1991. 43. szám (október 26.) http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-budapesti-kornyezeti-programrol

[50] Fleischer Tamás (1991) Fővárosfejlesztési modellek. ÉGSZI Gyorsjelentés 1991. 29. szám (október)

[51] Fleischer Tamás (1991)  A nemtudás hitele. Liget 1991 4. szám (tél)

[52] Fleischer Tamás (1991) Központ, közrekedés. Beszélő 1991. 44. szám (november 2.) (Eredetileg szerkesztőségi felkérésére írt cikk, ami végül többszöri sürgetésre és a levelezés rovatban jelent meg)

[53] Fleischer Tamás (1991) Az EGK környezetvédelmi követelményeihez való hosszú távú alkalmazkodás stratégiája. ÉGSZI Gyorsjelentés 1991. 31. szám (november)

[54] Fleischer Tamás (1991) Közmű- és kommunális szolgáltatások a fővárosban. ÉGSZI Gyorsjelentés 1991. 34. szám (december)

[30/A] Fleischer Tamás (1991)  Kistelepülések térben és időben. (=)Válság és kiút Falukonferencia (1991 április 18-19) MTA Regionális Kutatások Intézete Pécs 1991 [Az eredeti teljes szöveg] [English translation]

[56] Fleischer, Tamás - Vargha, János (1991) Hungary Seeks to Lift Blight of Pollution. Forum for Applied Research and Public Policy Vol. 6, No. 4

1992

[57] Fleischer Tamás (1992) Környezet és kockázat. A környezeti hatásvizsgálatok során felmerülő bizonytalansági és kockázati tényezők vizsgálata. I. rész., Gyorsjelentés, az építési piac tájékoztatója. 1992. 5. szám (március)

[58] Fleischer Tamás (1992) Környezet és kockázat. A környezeti hatásvizsgálatok során felmerülő bizonytalansági és kockázati tényezők vizsgálata. II. rész,. Gyorsjelentés, az építési piac tájékoztatója. 1992. 6. szám (március)

[59] Fleischer Tamás (1992) Megint volt egy pillanat... Gaia-Sajtószemle 10. évf. 204.sz. 1992. április 3.

[30/B] Fleischer Tamás (1992) Kistelepülések térben és időben. Comitatus, Önkormányzati szemle 1992 április (Veszprém)
[A konferencia-kiadvány alapján megjelent fenti szöveg hiányos; ld. a kéziratot itt, vagy a Településfejlesztés-ben megjelent cikket alább [30/C]

[60] Fleischer Tamás (1992) Egy környezet- és szolgáltatásorientált gazdaságfejlesztési modell. Gyorsjelentés, az építési piac tájékoztatója. 1992. 12. szám (június) pp.28-35.

[61] Fleischer Tamás (1992) A magyarországi közúti szállítási tér. Közlekedéstudományi Szemle 42. évf. 6. szám  pp 201-208. [A szöveg]

[30/C] Fleischer Tamás (1992) Kistelepülések térben és időben. Településfejlesztés 12. évf. 3. szám pp. 39-48. [A szöveg] [English translation]

[62] Fleischer Tamás (1992) A hamis C. Hogyan tárgyaljunk a vízlépcsőről? Beszélő 1992. 42. szám (október 17.) http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-hamis-c

[63/A] Fleischer Tamás (1992) Expectations and Realities About the Sustainable Development of Central European Countries. The Balaton Bulletin. Newsletter of The Balaton Group. Fall 1992. (október)

[62/A] Fleischer Tamás (1992) A hamis C. Hogyan tárgyaljunk a vízlépcsőről? Tallózó 1992. 43. szám (október 25.)

[64] Fleischer Tamás (1992) A dél-budapesti városközpont szerkezeti hatásai (Expo). ÖKO III. évf. 2. szám.

[65] Fleischer Tamás (1992) Lakható város lesz-e Budapest?, Liget 1992 4. szám (tél)

[66] Fleischer Tamás (1992) Az ellátottság elterjedése a településhálózaton. Comitatus, önkormányzati szemle 1992 december pp.15-30. (Veszprém) [A kézirat]

[67] Fleischer, Tamás (1992) Infrastructures et reseaux dans le développement économique de la Hongrie. Flux (Cahiers scientifiques internationaux de Reseaux et Territories) No. 10. Octobre/Decembre 1992 pp.41-51. Centre National de la Recherche Scientific, Paris.

[68] Fleischer Tamás (1992) Környezetvédelem és baloldaliság? In: A szociáldemokrácia a kelet-közép-európai gazdasági átmenetben. Szerk.: Fehér Árpád. Nemzetközi tanácskozás Budapesten, 1992 március 12-13-án. pp. 190-194. Az MSZP Országos Elnökségének a kiadása 1992.

[69] Fleischer Tamás (1992) Cápafogsor a Dunán: a dunai vízlépcső esete. Társadalomkutatás 10. évf. 2-3. szám. pp 28-47. [A szöveg]

1993

[70] Fleischer Tamás (1993) Kit képvisel az önkormányzat? Comitatus, önkormányzati szemle. 1993 január pp.72-75. (Veszprém)

[71] Fleischer Tamás (1993) Japán környezet - magyar tanulságok. Gyorsjelentés, az építési piac tájékoztatója. 1993. 3. szám (február) pp.27-29

[63] Fleischer, Tamás (1993) Expectations and Realities in connection with the Sustainable Development of Eastern Central European Countries. pp.3.-5. In: Economic Alternatives for Eastern Europe. Volume Two. Editor: Martin Summers. New Economics Foundation, London.

[72] Fleischer, Tamás (1993) Debt Traps and the Challenges of Catching up: Past and Present in Hungary. pp.70-75. In: Economic Alternatives for Eastern Europe. Volume Two. Editor: Martin Summers. New Economics Foundation, London.

[73] Fleischer, T. - Pomázi, I. - Tombácz, E. (1993) Pour une économie soucieuse de l'environnement en Hongrie. pp.25-32. (=) La Crise de l'Environnement a l'Est: Pays en transition et expérience française d'une économie mixte. Szerk. Vinaver, Krystyna. Collection 'Pays de l'Est' L'Harmattan, Paris, 1993.

[74] Fleischer Tamás (1993) Megjegyzések a kormány B megyei fogadtatásának előkészületeihez. Comitatus, önkormányzati szemle. 1993 március pp.61-63. (Veszprém)

[75] Vargha János - Fleischer Tamás (1993) The most important tasks of environmental protection in Hungary. pp.157-161. (=) Proceedings of the International Conference: The state of the environment in Europe: the scientists take stock of the situation, Milan, 12-14 December 1991. Published by Cariplo Foundation for Scientific Research, Milan (Italy) February 1993

[76] MÁSODIK MILLENNIUM. Budapest jövőképei. A tanulmányt a Főpolgármesteri Hivatal Városfejlesztési Ügyosztályának megbízásából a bme Urbanisztikai Intézet mta Kutatócsoportja keretében alakult munkacsoport készítette. Szerkesztette Fleischer Tamás, Miklóssy Endre, Vidor Ferenc. 1993 augusztus pp 184 (Melléklet további pp 276 ) [Masodik-Millennium-80Mb-pdf]   [Összefoglaló tézisek]

[77] Fleischer, Tamás (1993) Jaws on the Danube: Water Management, Regime Change and the Movement Against the Middle Danube Hydroelectric Dam. International Journal of Urban and Regional Research, Volume 17, No. 3, 1993 pp 429-443 [The English text]

[78] Fleischer Tamás (1993) Változó problémaérzékelés a városi forgalomtechnikában. Lélegzet 1993 szeptember. pp 7-9. http://www.lelegzet.hu/archivum/1993/09/1680.hpp.html

[78/A] Fleischer Tamás (1993) Changing evaluation of the problems in urban traffic management: the case of Budapest. pp. 169-176. Traffic Management 24th International Scientific Conference in Budapest on Transport Planning and Traffic Engineering. 27-29. April 1993.   

[79] Fleischer Tamás (1993) Budapest közlekedésének néhány kérdéséről. Városi Közlekedés 33. évf. 5. szám.
pp 288-298. [A szöveg]

1994

[80] Fleischer Tamás (1994) A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről.
Közlekedéstudományi Szemle 44. évf. 1.szám pp.7-24.

[81] Fleischer Tamás (1994) Adósságcsapdák és alkalmazkodás: magyar múlt és jelen. ÖKO 5. évf. 1. szám

[82] Fleischer, Tamás (1994) How to fuel economies? Conditions for sustainable energy utilisation., p.55-88 In: Transition - Infrastructure. Trends in world economy No.74. Edited by György Csáky. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, August 1994.

[83] Fleischer, Tamás (1994) To connect economies: International experience of transport and transport policies., p.89-130 In: Transition - Infrastructure. Trends in world economy No.74. Edited by György Csáky. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, August 1994.

[84] Fleischer Tamás (1994) On the Infrastructural Background of the East-West Energy Interconnection., pp 107-117. In: The World Energy System: Coordinations in Central and Eastern Europe. Proceedings from The Third International Symposium on the World Energy System. Uzhgorod, November 1993

[85] Fleischer Tamás (1994) Considerations on advantages and drawbacks of an infrastructure-oriented development strategy., Working Papers No. 39. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1994 September [The English text]

[86] Fleischer Tamás (1994) Infrastruktúra a világgazdaságban I. Falu Város Régió . 1. évf. 5. szám

[86/A] Fleischer Tamás (1994) Infrastruktúra a világgazdaság-ban II. Falu Város Régió 1. évf. 8-9. szám.

[87] Fleischer Tamás (1994) Az infrastruktúra-hálózatok fejlesztésének egyes kérdéseiről. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1994 november. 144. p. [Teljes szöveg]  [Tézisek]

 

 

 


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában(Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1987 Kistelepülések térben és időben

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.