Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Rövidebb írások - 2006

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79


rövidebb írások, előadások - 2006

 

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT H. É.: „AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJÁNAK ELVÁRÁSAI EGY MAGYAR VEGYIPARI VÁLLALAT SZEMSZÖGÉBŐL" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. A Szolnoki Főiskola Nemzetközi Szállítmányozási Szak levelező tagozata részére.
2006. január 3. 3 p.

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT P. M. I.: „ARANY HATÁROK NÉLKÜL?" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. A Szolnoki Főiskola Külgazdasági Szak részére.
2006. január 3. 2 p.

A FEW WORDS ABOUT THE PREPARATION OF THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE REGIONAL OPERATIVE PROGRAM (2003). EASY-ECO 2005-2007 Training Program tanfolyamra készített előadás. Regional Environmental Center, Szentendre
2006. február 2. 20 dia

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT H. J.: „A MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HELYZETE, LEHETŐSÉGEI EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézete részére.
2006. február 12. 3 p.

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT L. Sz.: „A SZAVAKTÓL A TETTEKIG, AVAGY MEGVALÓSÍTHATÓ-E A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS?" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézete részére.
2006. február 12. 3 p.

A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRÁRÓL ÁLTALÁBAN
Az "Infrastruktúra" c. tantárgy meghívott  előadása a Buda-pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a regionális gazdaságtan és település-fejlesztés szakirány hallgatói számára. 2006. február 15. 39 dia*

ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ORSZÁG MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉS GAZDASÁGÁNAK FEJLETTSÉGE KÖZÖTT
Az "Infrastruktúra" c. tantárgy meghívott  előadása a Buda-pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a regionális gazdaságtan és település-fejlesztés szakirány hallgatói számára. 2006. február 22. 65 dia*

A VASÚTÁLLOMÁSOK MEGVÁLTOZÓ SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Előadás a "Budapest vasútállomásai"  vitafórumon, a Magyar Közlekedési Klub és a Budapesti Városvédő Egyesület szervezésében a Podmaniczky-teremben.
2006. február 22. 40 dia*
Vitaindító előadás a Budapest Kör márciusi megbeszélésén. 2006. március 27. 54 dia*

THE BUDA-SIDE LOWER EMBANKMENT CASE
A Budapesti Gazdasági Főiskola KKFK és a Ritsumeikan University UNESCO Partnership Programja keretében tartott előadás. 2006. március 1. 36 dia*

KELL-E EGYÁLTALÁN M-NULL ÉSZAKON?
Felkért hozzászólás Békásmegyeren, lakossági fórumon. 2006. március 22. 18 dia*

A SEBEZHETŐSÉG A VÁROS TULAJDONSÁGA - NEM KÜLSŐ KÖRÜLMÉNY
Bevezető előadás a Magyar Urbanisztikai Társaság XIII. Országos Urbanisztikai Konferenciáján, Keszthelyen.
2006. április 6-7. 30 dia*

A FENNTARTHATÓSÁG TÉRBELI DIMENZIÓI, KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉS
A "Városépítés" c. mérnök-továbbképző oktatás meghívott előadása a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztikai Intézetében.
2006. április 26. 62 dia*
Az "Ipari ökológia" c. tantárgy meghívott előadása a Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézetében. 2006. május 10. 63 dia*

TRANSZEURÓPAI FOLYOSÓK - A MEGLÉVŐK HOSSZABBÍTGATÁSA, VAGY EGY ÖSSZEURÓPAI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA?
Előadás az MTA Társadalomkutató Központ Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet által szervezett "A délkelet-európai térség és Magyarország Európa közlekedésében (Előadások a Balkánról 6.)" című konferencián. 2006. május 16. 36 dia*

MAGYARORSZÁG HELYZETE, SZEREPE, LEHETŐSÉGEI - ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ KÖZLEKEDÉSI FELADATOK; HIBALEHETŐSÉGEK
Előadás a Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Útügyi Társaság által szervezett "Gondolatok, új irányok, új törekvések a közúti közlekedés és a regionalitás területén és kapcsolatában" című balatonföldvári konferencián.
2006. május 23-24. 46 dia*

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT B. E.: „A NEMZETKÖZI INTERMODÁLIS FUVAROZÁS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI MAGYARORSZÁGON" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. A Berzsenyi Dániel Főiskola, Bölcsészettudományi Kar, Európai Tanulmányok Tanszék részére. 2006. június 5. 4 p.

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT SZ. N.: „AZ EURÓPAI UNIÓ LÉGIKÖZLEKEDÉSI POLITIKÁINAK BEMUTATÁSA A MALÉV PÉLDÁJÁN KERESZTÜL" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. Az International Business School, Budapest részére. 2006. június 15. 3 p.

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT P. J.: „FORRADALOM A LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN, AVAGY PIACI ÁTRENDEZŐDÉS A POLGÁRI REPÜLÉS TERÜLETÉN" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. Az International Business School, Budapest részére. 2006. június 16. 3 p.

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT K-V. L.: „A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ - ELSŐSORBAN A PILISI MEDENCE, TÖRÖKBÁLINT ÉS KÖRNYÉKE - KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. Az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésüzemi Tanszék részére.
2006. június 18. 5 p.

MEGJEGYZÉSEK AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT) MÁSODIK OLVASATÁNAK SZÖVEGÉHEZ 
A Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Ügynöksége által szervezett közlekedési témájú konzultációra készült írásos vélemény. 2006. augusztus 30. 12 p.
[A vélemény az NFÜ honlapján]

A VASÚTÁLLOMÁSOK ÚJ LEHETSÉGES SZEREPÉRŐL
Előadás az "A jövő vasútja - a vasút jövőjei"  címmel az Élőlánc Magyarországért szervezésében Veresegyházon rendezett konferencián. 2006. szeptember 8. 60 dia*

A VÁROSI KÖZTÉRRŐL, A VÁROSI KÖZLEKEDÉSRŐL - BUDAPESTI PÉLDÁKKAL
A "Városi hálózatok"  című tantárgy előadása a BME Építészmérnöki Karán, az Urbanisztikai Intézetben.
2006. szeptember 20. 64 dia*

SUSTAINABILITY, EUROPEAN CORRIDORS AND ENLARGEMENT
Előadás a "Course for Sustainability; Strategies, Methodologies, Policies and Actions for Central and Eastern Europe"  című training program keretében, tizenegy ország köztisztviselői számára. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre,
2006. október 10. 42 dia*

A KÖZLEKEDÉSI FÖLDRAJZ TÁRGYA
(A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS FÖLDRAJZA)
A Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központja Szállítmányozási szak "A szállítmányozás földrajza"  című tantárgyának első előadása. 2006. október 14. 30 dia*

A VÍZI KÖZLEKEDÉSRŐL, A VASÚTRÓL ÉS A PÁLYAUDVAROK ÚJ SZEREPÉRŐL
A Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központja Szállítmányozási szak "A szállítmányozás földrajza"  című tantárgyának második előadása.
2006. október 14. 54 dia*

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA
Az "Európai uniós ismeretek"  című tantárgy előadása a Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karán, posztgraduális szakmérnöki képzés keretében. 2006. október 14. 106 dia*
Előadás a Harsányi János Főiskolán "Európai szektorális politikák" tárgy keretében 2006. október 24. és
"EU ismeretek" tantárgy keretében 2006. október 26.
106 dia*

MEGJEGYZÉSEK A "VÁROSI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI" C. VITAANYAG KAPCSÁN
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Főosztálya felkérésére készített opponencia. 2006. október 20. 8 p.

A VISION OF SUSTAINABLE TRANSPORT INFRASTRUCTURES IN EUROPE
Előadás a " Development of a Forecasting Framework and Scenarios to Support the Sustainable Development Strategy (FORESCENE)"  EU 6th Framework Program project Infrastructures/Land use workshopja keretében.
Budapest, 2006. október 26. 18 dia*

SZERVES TÁRSADALOM – SZERVES KÖZLEKEDÉS
Előadás az Örökség Népfőiskolai Szövetség „A szerves társadalom felé” című nagyrendezvényén.
Budapest, 2006. november 11. 45 dia*

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ
Az „Európai Uniós ismeretek” c. tantárgy előadása a Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karán, posztgraduális szakmérnöki képzés keretében. 2006. november 18. 36 dia*

FENNTARTHATÓSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÚTI FOLYOSÓKRA
A Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központja Szállítmányozási szak Szállítmányozási földrajz kurzusának harmadik előadása. 2006. november 25. 43 dia*

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA EGYES KÉRDÉSEI
A Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központja Szállítmányozási szak Szállítmányozási földrajz kurzusának negyedik előadása. 2006. november 25. 28 dia*

SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT H. J.: „KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK TERÜLETFEJLESZTŐ HATÁSA MAGYARORSZÁGON" CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁSRÓL. Szakdolgozat bírálat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszéke részére. 2006. december 3. 5 p.

MEGJEGYZÉSEK A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM INDIKÁTORAINAK A KIALAKÍTÁSÁHOZ. Áttekintés és javaslat az MTA Társadalomtudományi Osztálya kérésére. 2006. december 10. 10 p.

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRŐL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ. Vélemény a Magyar Közlekedési Klub számára a GKM egyeztetési folyamatra bocsátott előterjesztés-tervezetéről. 2006. december 28. 6 p.

 

 

 

 

 

A *- gal jelölt írások vázlatos formában, vagy előadási vetítésre készültek.


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.