Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Publikációk - 1995-1998

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79

 


publikációk - 1995-1998


1995

[88] Fleischer Tamás (1995) Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól Társadalmi Szemle. 50. évf.
2. szám. pp 16-26.  [A szöveg]

[89] Fleischer, Tamás (1995) La privatisation des services urbains en Hongrie. pp 181-197. In: La privatisation des services urbains en Europe. (Ed.) Lorrain, Dominique et Stocker, Gerry. Éditions La Découverte, Paris.

[90] Fleischer Tamás (1995) Environment and Labour Policy (Ch. 2.1.)  In: Nemes Csaba and Faragó Tibor (eds.) Hungary: Towards Strategy Planning for Sustainable Development; National information to the United Nations Commission on Sustainable Development. Hungarian Commission on Sustainable Development, Budapest, 1995. 100 p.  ISBN 963-04-4233-7  ISSN 1218-1587

[91] Fleischer Tamás (1995) A hagyományos közlekedés-tervezés mítoszai. Liget Irodalmi és ökológiai folyóirat. 1995/ 4. szám, pp. 80-89.

[92] Fleischer Tamás (1995) The Challenge of an Intelligent Collective Transportation Mode  In: Proceedings of the International Conference on Engineering and Urban Sustainability Beyond 2000. Budapest, Hungary, October 2-4, 1995. Federal Chamber of Technical and Scientific Societies MTESZ. World Federation of Engineering Organisations WFEO pp 165-177.

[93] Fleischer Tamás (1995) Magyar közlekedéspolitikai koncepció környezetorientált értékrendben. (I. rész). Közlekedéstudományi Szemle, 45. évf. 10. szám pp 345-355.

[91/A] Fleischer Tamás (1995) A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai. (Magyar közlekedés-politikai koncepció környezetorientált értékrendben. II. rész). Közlekedéstudományi Szemle, 45. évf. 11. szám pp 385-392. [A szöveg]

[94] Fleischer Tamás (1995) Integrált válaszkísérlet a közlekedéssel szemben támasztott kihívásokra. (Magyar közlekedéspolitikai koncepció környezetorientált értékrendben. III. rész) Közlekedéstudományi Szemle, 45. 12. szám pp 425-431. [A szöveg]

1996

[80/A] Fleischer Tamás (1996) A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakítási alternatívái. In: A "Dunaújvárosi Hídért" címmel 1996 június 7-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. dr. Pál Ernő. KTI 1996. szeptember, pp 13-21. http://www.hid-egyesulet.hu/dhid-96/dhid-1996.htm

1997

[89/A] Fleischer, Tamás (1997) The privatization of urban services in Hungary. pp 188-203. In: The privatization of urban services in Europe. (Ed.) Lorrain, Dominique and Stoker, Gerry. Pinter, London.

[95] Fleischer Tamás (1997) Az integrációs csatlakozás közlekedési kérdései, különös tekintettel a vasúti közlekedés helyzetére. In: "A magyar közlekedés jelenlegi helyzete, koncepciója az EU csatlakozás tükrében" konferencia és vitafórum szerkesztett kiadványa. Gazdálkodási Tudományos Társaság 1997 szeptember 24.

1998

[96] Fleischer Tamás (1998) A magyarországi infra-struktúra és az európai csatlakozás:  Helyzetértékelés.  Európa Fórum 8. évf. 1. szám pp 3-20.  [A szöveg]

[97] Fleischer Tamás (1998) Budapest regionális szerepköre és az autópályák. pp.163-180  In: Budapest - nemzetközi város. (Magyarország az ezredfordulón). Szerk. Glatz Ferenc, összeállította Barta Györgyi. Budapest,  Magyar Tudományos Akadémia [A kézirat]

[97/A] Fleischer Tamás (1998) Budapest regionális szerepköre és az autópályák. pp 36-44. In: Magyarország az ezredfordulón MTA Nemzeti Stratégiai Kutatási Program "Budapest - nemzetközi nagyváros" konferencia kiadványa. [Szövegét ld. 97/B 1999. évnél.]

[98] Fleischer, Tamás (1998) The role of Economic Instruments in Integrating Environmental Policy with Transport Policy in Hungary. (Part 11, pp 115-123.) In: Role of Economic Instruments in Integrating Environmental Policy with Sectorial Policies.  Ed.: Becvar, J. and Kokine, M. G. Proceedings of the Workshop organized by the UN/ECE jointly with the OECD and held in Prühonice, Czech Republic on 8-10. October 1997. United Nations Economic Commission for Europe. New York and Geneva. [The English text]

[99] Fleischer Tamás (1998) Gondolatok "Budapest nyugati kapuja" tervezése kapcsán. Falu Város Régió  5. évf. 10. szám  pp 11-20.  [A kézirat]
Helyreigazítás (ábrakorrekció) u. o. 1999 6. évf. 1-2.szám
p. 39. (Az itt közreadott linken már a helyreigazításnak megfelelő helyes ábra szerepel.)


 


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.