Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Rövidebb írások - 2017

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79


rövidebb írások, előadások - 2017

 

                 

OPPONENSI VÉLEMÉNY SZ D: „A VILLAMOS HÁLÓZATOK ÉS AZ ELEKTROMOS KÖZLEKEDÉS KAPCSOLATA ÉS LEHETŐSÉGEI” CÍMŰ SZAKDOLGOZATÁRÓL. Bírálat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék számára. 2017. január 12. 2 p 

URBANIZÁCIÓ, FENNTARTHATÓSÁG, ’SMART CITIES’.
Előadás a iASK Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete által szervezett ’A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala’ c. szakmai konferencián. Kőszeg, Európa Ház, 2017. január 20-21. 45 dia

MI VOLT 2016-BAN?
Rövid megszólalás a Budapest Kör 136. összejövetelén, az ’Így láttuk a 2016-os évet’ program keretében. Nyitott Műhely, Budapest, 2017. január 23. 31 dia

VÁROS, KÖZLEKEDÉS, TÁRSADALOM kurzus órái.
Humánökológia szakirány ELTE Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományok Módszertana Tanszék, Budapest, 2017. február 14-től május 16-ig.

AZ MTA KRTK VÁNDORSZEMINÁRIUMA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRÓL.
Rövid ismertetés a vándorszemináriumról a KRTK hírlevél részére. Budapest, 2017. március 5. 2 p
KRTK Hírlevél 2017/1 p.5

KÖZLEKEDÉS, BIZTONSÁG, JÖVŐ, BIZONYTALANSÁG.
Előadás a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. szervezésében lebonyolított ’KözlekKvíz – mérnökhallgatók versenye’ rendezvényen. Budapest, 2017. március 8. 29 dia 

BÍRÁLÓI VÉLEMÉNY AZ MTA LENDÜLET PROGRAM RÉSZÉRE. 2017. március 17. 2 p 

HAZAI KÖZLEKEDÉSI IDŐMÉRLEG ELEMZÉS.
Előadás Tir Melinda társszerzővel a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke által ’Térség és mobilitás’ címmel rendezett VI. Közlekedéstudományi Konferencia plenáris ülésén. Győr, 2017. március 30-31. 75 dia http://ko.sze.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/30018/m/4228  

INDIKÁTOROK A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MÉRÉSÉRE.
Előadás az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság ’Jövőnk a Földön’ Albizottsága szervezésében lebonyolított ’Körforgásos gazdaság: a realitás határai’ c. vitaülés keretében. Budapest, 2017. április 13. 15 dia 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM, KARBON LÁBNYOM.
Előadás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetői részére szervezett szakmai továbbképzés keretében, Balatonföldvár, 2017. április 27. 35 dia 

FENNTARTHATÓSÁG, ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM, KARBON LÁBNYOM: MAGYARORSZÁG KARBON LÁBNYOMA.
Előadás a ’Közszolgálat karbon lábnyoma’ címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szervezett nemzetközi tudományos konferencián. A konferencia a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15- 2016-00001 számú ’A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés’ projekt keretében került megrendezésre. Budapest, 2017. május 4. 33 dia 

BEFOGADÓ, BIZTONSÁGOS, ELLENÁLLÓKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ VÁROSOK ÉS TELEPÜLÉSEK ALAKÍTÁSA: AZ ENSZ 11-ES SZÁMÚ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI CÉLJA TÜKRÉBEN.
Előadás az iASK program KRAFT és Fenntartható Fejlődés munkacsoportjának ’A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala az ENSZ 17 fenntarthatósági célja tükrében’ címmel rendezett közös tematikus konferenciáján. Keszthely, Pannon Egyetem, Georgikon Kar 2017. május 19-20. 9 dia 

MEGJEGYZÉSEK BUDAPEST KÖRNYEZETI PROGRAMJA TERVEZETÉHEZ.
Opponensi vélemény. Budapest, 2017. május 27. 5 p. 

LEKTORI VÉLEMÉNY
az Academic and Applied Research in Military and Public Management Science (AARMS: International Journal of Security, Strategic and Defence Studies, Military Technology and Public Management) folyóirat számára. 2017. június 18. 2 p. 

MEGJEGYZÉSEK AZ ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK PRIORIZÁLÁSA ÉS A PRIORIZÁLÁS EREDMÉNYEINEK SZINTÉZISE C. ANYAGHOZ.
Opponensi megjegyzések ’A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok, (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001)’ ’Nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése (NÖSZTÉP)’ projektelemének részteljesítéséhez. 2017. június 21–26. 4 p. 

LEKTORI VÉLEMÉNY
a Közlekedéstudományi Szemle számára. 2017. augusztus 1. 3 p. 

LEKTORI VÉLEMÉNY
a Tér és Társadalom folyóirat számára. 2017. augusztus 5. 4 p. 

LEKTORI VÉLEMÉNY
a Current Opinion in Environmental Sustainability (COSUST) folyóirat számára. 2017. augusztus 8. 2 p. 

 

 

 

 

 

 

A *- gal jelölt írások vázlatos formában, vagy előadási vetítésre készültek.


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.