Kutatóközpontok -> Kutatók -> Fleischer Tamás -> Publikációk - 2009

Térkép

English

 

Válogatás

 
 

publikációk 2024

tanulmányok 2024

rövid írások 2024

publikációk 2023

tanulmányok 2023

rövid írások 2023

publikációk 2022

tanulmányok 2022

rövid írások 2022

publikációk 2021

tanulmányok 2021

rövid írások 2021

publikációk 2020

tanulmányok 2020

rövid írások 2020

publikációk 2019

tanulmányok 2019

rövid írások 2019

publikációk 2018

tanulmányok 2018

rövid írások 2018

publikációk 2017

tanulmányok 2017

rövid írások 2017

publikációk 2016

tanulmányok 2016

rövid írások 2016

publikációk 2015

tanulmányok 2015

rövid írások 2015

publikációk 2014

tanulmányok 2014

rövid írások 2014

publikációk 2013

tanulmányok 2013

rövid írások 2013

publikációk 2012

tanulmányok 2012

rövid írások 2012

publikációk 2011

tanulmányok 2011

rövid írások 2011

publikációk 2010

tanulmányok 2010

rövid írások 2010

publikációk 2009

tanulmányok 2009

rövid írások 2009

publikációk 2008

tanulmányok 2008

rövid írások 2008

publikációk 2007

tanulmányok 2007

rövid írások 2007

publikációk 2006

tanulmányok 2006

rövid írások 2006

publikációk 2005

tanulmányok 2005

rövid írások 2005

publikációk 2004

tanulmányok 2004

rövid írások 2004

publikációk 2003

tanulmányok 2003

rövid írások 2003

publikációk 2002

tanulmányok 2002

rövid írások 2002

publikációk 2001

tanulmányok 2001

rövid írások 2001

publikációk 2000

tanulmányok 2000

rövid írások 2000

publikációk 1999

tanulmányok 1999

rövid írások 1999

publikációk 1995-98

publikációk 1990-94

publikációk 1980-89

publikációk 1970-79

 


publikációk - 2009

 

[159] Fleischer Tamás – Gulyás András – Koren Csaba – Makula László (2009) A motorizáció előrebecslésének módszertani kérdései. Közlekedéstudományi Szemle Vol. 59. No. 2. pp. 37-47.

[160] Fleischer Tamás (2009)  A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban. pp. 1033-1055. In: Magyarország politikai évkönyve® 2008-ról. Szerkesztette: Sándor Péter, Vass László. Második kötet Közpolitika. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány. ISSN 0864-7755 [A cikk kézirata]

[161] Fleischer Tamás (2009)  A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében. Tér és Társadalom Vol. 23. No. 1. pp. 19-42.

[162] Fleischer Tamás (2009)  Magyarország és közlekedési hálózata a közép-európai gazdasági térben. pp. 23-31. In: Ocskay Gyula (szerk.) Hiányzó kapcsolatok: Konferencia a közlekedési hálózatok térségfejlesztési szempontú határon átnyúló tervezéséről. Ister-Granum könyvek, Esztergom, Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. 143 p. ISBN 978-963-06-6810-1
[A cikk kézirata]

[163] Fleischer Tamás (2009)  The Missed Connection: Infrastructure Networks and Competitiveness in Eastern Central Europe of the 90's and 00's . Saarbrücken: VDM Verlag  120 p.   ISBN 978-3-639-20695-1  
[További részletek: Amazon.de]

[164] Fleischer Tamás (2009) Klímaváltozás: közlekedés és településekMűhelytanulmányok  82. szám. 23 p. Budapest, MTA VKI, 2009. november.  ISBN 978-963-301-540-7  ISSN 1417-2720   http://www.vki.hu/mt/mh-82.pdf

[165] Fleischer Tamás (2009) Transport policy in the European Union from an eastern perspective
Working Papers  No. 193.
17 p. Budapest, MTA VKI, December, 2009.
http://www.vki.hu/workingpapers/wp-193.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


Egy év - egy írás

2021 Vasút a városban: rozsdaövezeti regeneráció és új szerepkörök

2020 Megállapítások a koronavírus terjedéséről és a teendőkről

2019 Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság

2018 Gondolatok a közlekedés jövőjéről

2017 Hazai közlekedési időmérleg elemzés (Társszerzővel)

2016 A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma

2015 Célrendszer és illeszkedés Budapest közlekedésfejlesztési stratégiájában (Társszerzőkkel)

2014 A fenntarthatóság fogalmáról

2013 Megjegyzések az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP 3.0 verzió) vitaanyagához

2012 Észrevételek a Duna Stratégiáról

2011 Közlekedés és fenntarthatóság -- különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére

2010 A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában a 21. század elején

2009 A gép pihen, az alkotók forognak: közlekedési ügyeink 2008-ban

2008 Közlekedéshálózati összefüggések

2007 A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

2006 Logisztika - trendek és mítoszok

2005 A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővülő Európai Unióban

2004 Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság

2003 Budapesti kilátások

2002 A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái - különös tekintettel a közúthálózatokra

2001 Magyarország a Kárpát-medence közepén

2000 A forgalmat leginkább a közlekedés akadályozza

1999 Térségek és közlekedési hálózatok

1998 Budapest regionális szerepe és az autópályák (röv.)

1997 A hálózati infrastruktúra különböző ágazatainak súlyponti kérdései

1996 Városi közlekedési kérdések egy környezetbarát közlekedéspolitikában

1995 A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai

1994 Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól

1993 A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről

1992 Szivárványív a jövőbe

1991 Lakható város lesz-e Budapest?

1990 Atomhulladék - dicsérni jöttünk vagy temetni?

1988 Gazdaságtalansági számítások

1987 Kistelepülések térben és időben

1986 Hungarospirál

1985 Igények fogságában

 

MTA VKI 2002.
Minden jog fenntartva.